نسل جدید پروفیل های UPVC فن پلاست

پروفيل هـاي فـن پلاست علاوه بر استحكام و كيفيـت منحصر به فـرد داراي چهـارمحفظه )4Chambers )و همچنيـن داراي قـابليت نصب درزگيـر ميـاني ( Gasket Centeral ) مـي باشد كه ايـن ويژگـي هاپـروفيـل FAN PLAST  را از انـواع مشـابه وارداتي متمايز مي سازد. طراحي منحصر بفرد و شكل ظـاهري و كيفيت برتر قالب ها براي رسيدن به استحكام ، زيبـايي ، ظـرافت مـورد نظر و قابليت هاي فنـي پروفيل هاي FAN PLAST در ساخت انواع در و پنجره ، قـابليت هماهنگي با معماري و طراحي داخلي و نماي خارجي ساختمان ها ،هماهنگي با اصول زيبايي شناسي ، سبك معماري و هنرهـاي سنتي شرقي و ايراني ، قابليت و امكانات متنوع براي شكـل ، مدل ، رنگ و روكش هاي زيبا و طـرح هاي چوبي، انتخاب را آسان و نيازهاي منحصر بفرد هر نوع طراحي و سليقه را تامين مي نمايد.

فن پلاست توس

مقاومت در مقابل عوامل مکانیکی ، شیمیایی و آتش سوزی

 پروفيل هاي UPVC فن پلاست بر اساس تست هاي 716.1  RALGZدر مقابل فشارهاي مكانيكي و ضربه بر اساس 48 77 DIN در 50 – + درجه سلسیوس كاملا مقاوم بوده و هيچ گونه شكستگي و انحراف در آن به وجود نمي آيد.

در مقابل عوامل و عناصر شيميائي اسيدي و بازي بصورت محلول و گاز مقاوم است .

در مقابل آتش سوزي به علت نقطه اشتعال بالا ) 380C ) مقاوم و در صورت اشتعال به محض دور شدن منبع حريق خاموش مي شود .قالب پنجره تاثيري بر پيشرفت آتش و امكان آسيب زدن به اشخاص را ندارد و دود ناشي از احتراق UPVC در مناطق آتش گرفته در پايين تر از سطوح مضر، قابل رويت بوده و بر خلاف منوكسيد كربن موجب مسموميت و خفگي نمي شود.

فن پلاست توس

برای اطلاعات بیشتر با مادر تماس باشید